КАРИЕРА

„Нашите мулти-дисциплинарни тимови комбинираат бизнис искуство, креативен дизајн и интернет технологија за да изградат успешни е-комерц решенија. Ние секогаш сме заинтересирани да слушнеме ентузијасти, талентирани и технички остроумни луѓе кои уживаат да работат со нови технологии, на интересни и предизвикувачки интернет проекти.“