"Нашите решенија секогаш се подобруваат и услугите на Интерактиве Солутионс се или еден чекор понапред
или барем рамо до рамо со нас, помаѓајќи ни да постигнеме и да ги интерпретираме потребите на нашите клиенти
со доставување на краен производ кој е лесен за користење и пријателски настроен."

Новости

Додавање нови функции на барање, внесување нова функционалност, или надградба на визуелен дизајн кои нема да го прекинат Вашиот онлајн бизнис. Интерактиве Солутионс ги користи најдобрите практики во софтверската архитектура, пристап и техники за да овозможи е-commerce решенијата да растат без проблеми и да се прошират и вертикално и хоризонтално.

Приспособливост

E-commerce софтверот секогаш бара висока приспособливост за поддршка на поголем број на посетители, кориснички сметки, каталог евиденција и трансакции. Интерактиве Солутионс има долгогодишно искуство во мулти-ниво развој на апликации и база на податоци за моделирање / оптимизација која дава одлична приспособливост на резултатите.

Интеграција

Интерактиве Солутионс обезбедува интегрирани услуги за e-commerce решенија, вклучувајќи и развој на конфигурирани интегрирани модули кои ги поврзуваат веб интерфејсот со синџирот на снабдување на управувачкиот процес:
Платежни портали;
Корпоративно сметководствени системи;