УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

УСЛОВИ И ПРАВИЛА НА КОРИСТЕЊЕ

ОПШТО:


Овој договор се однесува на вас, корисник на овој веб-страна и ТД Интерактиве Солутионс ДООЕЛ Охрид, сопственик на оваа веб страница. Се согласувате да ги почитувате и сте обврзани со овие услови од моментот на првото користење на оваа веб-страна. Ако не се согласувате да бидете обврзани со овие услови, треба да престанете со користење на веб-страната, веднаш.1. Дефиниции и толкување

Во овој Договор следниве термини го имаат следново значење:

"Содржина" значи било кој текст, графика, слики, аудио, видео, софтвер, податок компилации и било која друга форма на информации кои можат да се чуваат во компјутер, а кои се појавуваат на, или се составен дел на овој веб-страна;

"Интерактиве Солутионс" значи ТД Интерактиве Солутионс ДООЕЛ Охрид, Булевар Туристичка 77 А, Охрид;

"Услуга" значи колективно било кои онлајн карактери, алатки, услуги или информации кои Интерактиве Солутионс ги прави достапни преку веб-страна сега или во иднина;

"Простории" значи седиштето каде се наоѓа Интерактиве Солутионс;

"Систем" значи било која онлајн комуникациска инфраструктура што Интерактиве Солутионс ја прави достапна преку веб-страната сега или во иднина. Ова вклучува, но не е ограничено на, веб - базиран е-маил, форумите, онлајн комуникација и е-маил линкови;

"Корисник"/"Корисници" значи било кое трето лице кое ќе пристапи на веб-страната, а не е вработено од страна на Интерактиве Солутионс и не делува во име на Интерактиве Солутионс; и

"Веб-страна" значи веб-страната кој во моментов го користите www.isolutions.com.mk освен ако изрично не се согласувате со неговите услови и правила.2. Интелектуална сопственост

2.1 Предмет на исклучоци од Клаузула 3 од овие Услови и Правила, се сите содржини вклучени на веб-страната, освен прикачените содржини од страна на корисниците, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на текст, графика, логоа, икони, слики, звучни клипови, видео клипови, податок компилации, формата на страната, основниот код и софтвер и истите се сопственост на Интерактиве Солутионс, нашите подружници или други релевантни трети лица. Продолжувајќи да ја користите веб-страната се согласувате дека таквиот материјал е заштитен со применлив закон на Република Македонија како и Закон за меѓународна интелектуална сопственост и други закони.

2.2 Предметот во член 4 не може да се репродуцира, копира, дистрибуира, запамтува или во која било друга метода повторно да се искористи материјалот од веб-страната, освен ако не е поинаку наведено на веб-страната или без претходна писмена дозвола од страна на Интерактиве Солутионс.3. Интелектуална сопственост на трети лица

3.1 Освен ако не е поинаку наведено, сите права на интелектуална сопственост, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, авторските права и трговските марки, слики и описи припаѓаат на партнерите или дистрибутерите на таквите производи, доколку е применливо.

3.2 Предметот вклучен во членот 4 не може да се репродуцира, копира, дистрибуира, запамтува или во која било друга метода повторно да се употребува како материјал, освен ако не е поинаку наведено на веб-страната или без претходна писмена дозвола од страна на релевантните партнери или добавувачи.4. Фер употреба на интелектуална сопственост

Материјал од веб-страната може повторно да биде употребен без писмена дозвола со примена на некој од исклучоците наведедн во Законот за авторски права, дизајн и патенти од 2002 година.5. Линкови до други веб-страници

Овој веб-страна може да содржи линкови до други страни. Доколку не е наведено, овие страни не се под контрола на Интерактиве Солутионс или на нашите поврзани друштва. Не превземаме никаква одговорност за содржината на таквите веб-страни и одбиваме секаква одговорност за било која форма на губење или штета која произлегува од нивна употребата. Вклучување на линк до друга страна на нашата страна не имплицира никакво прифаќање на самите страни или страните кои тие ги контролираат.6. Линкови на оваа веб страна

Оние кои сакаат да постават линк до оваа веб-страна и на други странаови може да го сторат тоа само на почетната страница на страната www.isolutions.com.mk без претходна дозвола. Поврзувањето (т.е. линкови до специфични страници во рамките на страната) бара писмена дозвола од Интерактиве Солутионс. За повеќе информации, ве молиме контактирајте не преку е-маил на info@isolutions.mk

или на нашиот телефонски број +389 46 209 022.7. Приватност

Употреба на веб страната, исто така, е регулирана со нашата Политика на приватност која е вградена во овие услови за користење. За да ја видите Политика на приватност, Ве молиме кликнете на линкот погоре.8. Услови на употреба

8.1 Интерактиве Солутионс не дава никаква гаранција или потврда дека страната ќе ги задоволи вашите барања, дека ќе биде од задоволителен квалитет, дека ќе одговара за одредена цел, дека нема да ги повредува правата на трети страни, дека ќе биде компатибилна со сите системи, дека ќе биде сигурна и дека сите информации што се овозможени ќе бидат точни. Ние не правиме никакви гаранции за користењето на нашите услуги.

8.2 Ниту еден дел од оваа страна не е наменет за давање совети при донесување било какви одлуки или преземе било каква акција од било кој вид и на треба да се потпре на содржините на овој веб страна.

8.3 Ниту еден дел од оваа страна не е наменет за објавување на понуди. Стоките и / или услугите кои се објавени преку овој веб страна и деталите за производите и / или услугите се предвидени само за информативни цели.

8.4 За секое отстапување на графички прикази на производи и / или описи на услуги кои се достапни, со реалните производи и / или услуги, Интерактиве Солутионс не е одговорен.

8.5 Интерактиве Солутионс не потврдува или гарантира дека таквите производи и / или услуги ќе ви бидат достапни. За ова, ве молиме контактирајте не пред да се одлучите, ако сакате информации за достапноста на сите производи и / или услуги. Секое такво барање не доведува до некои експлицитни или имплицитни гаранции дека производите и / или услугите кои го формираат предметот кој се однесува на вашето барање ќе бидат достапни.9. Достапност на веб-страница и дополнување

9.1 Услугата е обезбедена врз основ " како што е" и "како што е расположлива". Ние не даваме никаква гаранција дека услугата ќе биде без недостатоци и / или грешки. До максимален степен на дозволеност со закон ние не обезбедуваме никакви гаранции (експлицитни или имплицитни) за соодветност, точност на информациите, компатибилност и задоволителен квалитет.

9.2 Интерактиве Солутионс не прифаќа никаква одговорност за било какво нарушување или не-достапност на веб-страната кои произлегуваат од надворешни причини, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, откажување на опремата на интернет провајдерите, хост опремата, комуникациската мрежа, прекин на електричната енергија, природни настани, воени дејствија или правни ограничувања и цензура.

9.3 Интерактиве Солутионс го задржува правото да ги менува, суспендира или прекине некои делови (или цела) на веб-страницата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, производите и / или услуги на располагање. Овие Услови и правила ќе продолжат да се применуваат на секоја изменета верзија на страната, освен ако не е експлицитно наведено поинаку.10. Ограничување на одговорноста

До максимален степен дозволен со закон, Интерактиве Солутионс не прифаќа никаква одговорност за било каква директна или индиректна загуба или штета, предвидлив или непредвидлив настан, вклучувајќи било какви индиректни, последични, посебни или примерни штети кои произлегуваат од користењето на веб-страната или било какви информации содржани во неа. Корисници треба да бидат свесни дека тие ја користат веб-страната и нејзината содржина на сопствен ризик.11. Нема откажување

Во случај кое било лице на овие Услови и Правила не успее да го оствари правото содржано овде, не може да се толкува како откажување од тоа право.12. Претходни Услови и Правила

Во случај на конфликт помеѓу овие Услови и Правила и сите претходни верзии од него, одредбите на овие Услови и правила ќе преовладуваат, освен ако не е експлицитно наведено поинаку.13. Права на Трети Лица

Овие Услови и правила не се пренесуваат врз било кое трето лице. Договорот креиран од овие Услови и правила е помеѓу Вас и Интерактиве Солутионс.14. Комуникации

14.1 Сите известувања / комуникации ќе ни бидат доставени или по пошта во нашите простории (види адреса погоре) или по е-маил на info@isolutions.mk

Таквото известување ќе се смета за примено 3 дена по испраќањето, ако е испратено препорачано, и на денот на испраќање ако е-маилот е примен во работен ден или наредниот работен ден ако е-меилот е пратен за викенд или празник.

14.2 Интерактиве Солутионс може од време на време да ви испрати информации за нашите производи и / или услуги. Ако не сакате да добивате вакви информации, контактирајте не преку e-mail на info@isolutions.mk15. Закон и Надлежност

Овие услови и правила се односот помеѓу Вас и Интерактиве Солутионс и ќе бидат регулирани во согласност со Законот на Република Македонија со кои вие се согласувате за ексклузивна надлежност на судовите на Република Македонија.